សុខភាពៈ ពេលក្រោកពីដំណេកភ្លាមៗ លោកអ្នកដែលជាប់រវល់នឹងការងារ មិនគួរប្រព្រឹត្តិនូវសកម្មភាពខាងក្រោមនេះឡើយ ដើម្បីកុំឱ្យមានអារម្មណ៍តានតឹង ងងុយគេង ពេលធ្វើការ។

– ទទួលទានកាហ្វេ
– ពិសាទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់
– ងូតទឹកក្ដៅពេលព្រឹក
– ពិសាអាហារពេលព្រឹកសម្បូរជាតិ​​កាបូអ៊ីដ្រាត​ខ្ពស់

កែសម្រួលៈ សុខក្រម-Sokhakrom
ដក់ស្រង់ៈ សុខភាពប្រចាំថ្ងៃ