សុខភាពៈ សុភាពនារីដែលចូលចិត្ត ពាក់ស្បែកជើងកែងចោតខ្ពស់ពេក ប្រឈមនឹងជំងឺមួយចំនួន ដូចជា ឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ ឈឺខ្នង និងខូចម្រាមជើង។ ដូច្នេះ សុភាពនារីទាំងអស់ គួរតែពាក់ស្បែកជើងកែងចោតដែលមានកំពស់ល្មម ដើម្បីចៀសវាងបញ្ហាប្រឈមខាងលើ៕

-កែសម្រួលៈ សុខក្រម – Sokhakrom
-ដកស្រង់ពីៈ សុខភាព និង សម្រស់