(+855) 11 909 020 / 69 909 011

បំពង់ស្លោម ឬ បំពង់ក្លោម

NEPENTHES MIRABILIS

ផ្នែកដែលប្រើប្រាស់

រុក្ខជាតិទាំងមូល

ការប្រើប្រាស់ជាឱសថ

បំពង់ស្លោម ព្យាបាលជំងឺដូចជា គ្រុនផ្ដាស់សាយ ក្អក ក្អកមាន់ ក្រួសតាមផ្លូវនោម រលាកថ្លើម កើតលឿង ដំបៅក្រពះ រលាកពោះវៀន លើសឈាម និងទឹកនោមផ្អែម។
របៀបប្រើប្រាស់៖ យករុក្ខជាតិនេះ ១៥ ទៅ ៣០ ក្រាម យកមកដាំទឹកផឹក។
គួរបញ្ជាក់ថា ហាមប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិនេះចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ។

ជម្រក

បំពង់ស្លោម ជារុក្ខជាតិដុះដោយខ្លួនឯង នៅកន្លែងដីសើមតាមវាតំបន់ភ្នំ និង វាលរាប ដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ ។

ពិពណ៌នា

បំពង់ស្លោម ជាប្រភេទស្មៅចាប់សត្វល្អិត មានកំពស់១ទៅ៣ម៉ែត្រ។ ស្លឹកដុះឆ្លាស់គ្នា វែងស្រួចចុង។ ផ្កាពណ៌ឈាមជ្រូកមានទងវែងជាចង្កោមកួរ។ ផ្លែតូចៗពេលទុំផ្ទុះបែកចេញគ្រាប់ជាច្រើន។
 

ឯកសារយោង

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា (Cambodia Medical Plant)

បោះពុម្ភឆ្នាំ២០០៦

រុក្ខឱសថផ្សេងទៀត